<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Zaměření a služby

Zaměření a služby

Naše společnost poskytuje odborné služby objednatelům, majetkovým správcům a uživatelům staveb.

Ve firmě pracují odborníci na mostní konstrukce (ocelové i betonové), pozemní komunikace, ocelové konstrukce, geotechniku a geologii. V rámci těchto oborů poskytujeme své znalosti v průběhu přípravy, realizace i údržby staveb. Jsou to mj. tyto činnosti:

  • expertízy a připomínky k projektové dokumentaci ve všech stupních
  • schvalování projektové dokumentace
  • technická podpora při realizaci staveb
  • kontrola přípravy a provádění geotechnických činností (GT průzkumy, hydrogeologický monitoring)
  • přejímky ocelových konstrukcí
  • odborná pomoc při zadávání veřejných zakázek
  • konzultační a poradenská činnost
  • monitoring staveb
  • provádění hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostů
  • dozor staveb pozemních komunikací a souvisejících objektů