Rychlostní silnice R2 Zvolen, východ – Pstruša, Slovensko

DOBA REALIZACE

2014 – 2017

UMÍSTĚNÍ

Zvolen, Slovenská republika

ROZSAH

zajištění výkonu správce stavby a nezávislého technického dozoru investora