Rychlostní silnice R1 Nitra – Tekovské Nemce, Banská Bystrica – severný obchvat, Slovensko (PPP projekt PR1BINA)

DOBA REALIZACE

2009 – 2012

UMÍSTĚNÍ

trasa Nitra – Banská Bystrica, Slovenská republika

ROZSAH

  • zajištění výkonu stavebního dozoru
  • provádění 1. hlavních, hlavních a mimořádných prohlídek mostů
  • monitoring mostů, zemních těles, opěrných a zárubních zdí
  • provádění záručních prohlídek a zajištění následných reklamačních činností