Rozšíření D1 kolem Brna na šestipruhové uspořádání (úsek Kývalka – Holubice)

ROZSAH

  • kontrola projektů předběžných GTP
  • supervize provádění podrobných GTP
  • účelový diagnostický průzkum mostů
  • expertní činnost (připomínky k DÚR, DSP, IČ k DSP)