I/52 most Pasohlávky

UMÍSTĚNÍ

vodní nádrž Nové Mlýny, Česká republika

ROZSAH

  • expertní činnost (připomínky k DSP, PDPS)
  • diagnostický průzkum předmětného mostu a mostů na hlavních objízdných trasách
  • pasportizace komunikací objízdných tras
  • technický dozor investora při realizaci mostního provizoria
  • provedení 1. hlavní prohlídky mostu
  • monitoring mostu