I/42 Brno, VMO Žabovřeská

DOBA REALIZACE

12/2020 – 06/2024 (předpoklad)

UMÍSTĚNÍ

Brno, Česká republika

ROZSAH

  • připomínky ke konceptu DÚR (mostní objekty)
  • připomínky k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení
  • zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP