I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova

DOBA REALIZACE

06/2021 – 10/2024 (předpoklad)

UMÍSTĚNÍ

Brno, Česká republika

ROZSAH

  • připomínky ke konceptu DSP (mostní objekty stavby Tomkovo náměstí)
  • zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP