Dálnice D6 Řevničov, obchvat

DOBA REALIZACE

12/2017 – 11/2020

UMÍSTĚNÍ

Řevničov, Česká republika

ROZSAH

zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP