Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice

DOBA REALIZACE

05/2017 – 12/2020

UMÍSTĚNÍ

Příbor, Česká republika

ROZSAH

zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP