Dálnice D48 MÚK Bělotín – Rybí

DOBA REALIZACE

06/2021 – 11/2023 (předpoklad)

UMÍSTĚNÍ

Nový Jičín, Česká republika

ROZSAH

zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP